Ελληνικό Σπίτι Παρίσι: Αφιερωματική εκδήλωση

Έτος Καμπανέλλη - Αφιερωματική εκδήλωση

Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι και Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων, έχουν την τιμή να σας καλέσουν στην αφιερωματική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την γέννηση του ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ.

Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 19.00, Ελληνικό Σπίτι 9, rue Mesnil, 75116 Paris, métro Victor Hugo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.